Rury mosiężne - CuZn37, CW508L, 2.0321, C27400, CZ108, M63

Mosiądz dwuskładnikowy CuZn37, jest to główny stop wykorzystywany do obróbki na zimno.

Wraz ze wzrostem zawartości miedzi wzrasta cena materiału, stąd gatunek CuZn37 jest optymalny dla mosiądzów przeznaczonych do formowania na zimno, pod względem ekonomicznym i wydajnościowym.

Stan utwardzenia rur R440 określa minimalna wartość Rm czyli wytrzymałość na rozciąganie. Dla Rm 440 jest to min. 440 N/mm2 inaczej MPa.

Rura mosiężna - CuZn37Pb0,5 / CW604N / C33500

Stop, gatunek CuZn37Pb0,5 - przeznaczony do obróbki plastycznej. Przez dodatek ołowiu gatunek, zyskuje na skrawalności, traci jednak na przewodności elektrycznej w porównaniu do stopu CuZn37. Odporność korozyjna na wodę, roztwory soli i ciecze organiczne jest również niższa niż w przypadku stopów bezołowiowych o tej samej zawartości cynku (CuZn37).

Właściwości przetwórcze

  • formowanie na ciepło
  • dobre formowanie na zimno
  • dobra obrabialność
  • dobre lutowanie twarde
  • lutowanie umiarkowanie miękkie
  • bardzo dobre spawanie TIG
  • umiarkowane polerowanie
  • bardzo dobre zastosowanie do wytłaczanych profili o dużej dokładności, do płytek drukowanych i kół dla przemysłu zegarmistrzowskiego, jak również do ciśnieniowych elementów mosiężnych