DOSTAWA

  1. Kupiony przez Konsumenta Towar, dostarczany jest firmą kurierską tylko na obszarze Polski, na adres wskazany przez Klienta przy złożeniu zamówienia jako adres dostawy. 
  2. Dostarczenie Towaru do Konsumenta jest płatne, z zastrzeżeniem warunków z działu „ZAKUPY W SKLEPIE”.
  3. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera pod kątem ewentualnych uszkodzeń bądź zagubienia zawartości, zwłaszcza w przypadku podejrzenia że opakowanie nie jest zaklejone oryginalnie. W razie stwierdzenia uszkodzeń przesyłki należy bezwzględnie sporządzić z kurierem protokół szkody, gdyż tylko on będzie podstawą do wysunięcia jakichkolwiek roszczeń do przewoźnika.
    Reklamacje co do ilości bądź ewentualnych pomyłek w zamówieniu powinny być składane niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.